Çift Anadal ve Yandal

Çift Anadal

Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz kayıtlı bulundukları fakülte ve yüksekokullarda başka bir lisans programını tamamlayarak ikinci bir lisans diplomasına sahip olabilirler. Çift anadal başvurusu ve çift diploma süreçleri ile ilgili kurallar Senato tarafından kabul edilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi’nde belirtilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız (https://oidb.marmara.edu.tr/sss/konu/22)

 

Yandal

Yandal programı, lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır.

Yandal programını tamamlayanlara ikinci bir diploma verilmez, bunun yerine, aldığı dersleri gösteren bir sertifika verilir. Yandal programının amacı öğrencilerin okumakta oldukları lisans programının yanı sıra, lisans programlarını besleyecek ve zenginleştirecek ek dersleri almaları ve belirli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamalarıdır.

Yandal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Yandal programlarının ders/uygulama içerikleri ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır   Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden kurum tarafından belirlenir.


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 08.02.2022 11:25:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM