Özel Öğrenci

 

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler;

a) Her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.
b) Ders ve sınavlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
c) Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Üniversitenin bir lisansüstü programına
girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. 


(2) Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilirler.


(3) Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 6 kredi olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir. Bu derslerin başarılması halinde S harfli başarı notu verilir.


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 09.04.2014 09:28:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM