Aday Öğrenciler

Aday Öğrenciler

Özel Öğrenci

 

 

  • Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler, birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede açık bulunan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

 

Özel öğrenciler;

 

  • Ücret karşılığı ders almak isteyen öğrenciler, dilekçe ile birlikte ders almak istediği ilgili  Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna  başvurur ve ders alması Birim Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.
  • Mazeret/sağlık nedeniyle özel durumlu öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, ilgili üniversitenin olumlu kararı ile birlikte  Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna dilekçeleri ile birlikte başvurulur.
  • Ders ve sınavlarla ilgili bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
  • Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda üniversitenin bir programına yatay geçiş ile kabul edildikleri takdirde, başardıkları dersler, birim yönetim kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.
  • Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilirler.
  • Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 9 kredi olmak üzere birim yönetim kurulu kararı ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir.


Yukarıdaki içerik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sağlanmıştır

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 22.04.2014 16:02:12 tarihinde güncellenmiştir.