Aday Öğrenciler

Aday Öğrenciler

Yüksek Lisans ve DR Programlarına Kayıt

“Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”

 Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer Fen Fakültelerinin lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.

 • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.
 • Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
 • Adaylar, Anabilim Dalı değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile Enstitüler arası en fazla 4, Enstitü içi 2 farklı programa başvurabilirler.(Tarih ve saatler hakkında ilgili enstitülerin web sayfalarına bakılabilir.)
 • Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
 • Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, 10’un üstündeki program kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.
 • Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır.
 • Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.
 • Mülakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler her Enstitü için değişiklik gösterebileceğinden, ön kayıt sonrası belge teslimi sırasında, Enstitülerin web sayfalarında veya panolarında ilan edilecektir.
 • Zamanında yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmeyecektir.

 

 Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

  • ALES puanı en az 60 (GRE 635, GMAT 466),  başvurdukları programın puan türünde;
  • Fen Bilimleri Enstitüsü Programları ve diğer yabancı dilde eğitim veren programlar için; YDS, ÜDS, KPDS veya MÜ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az  60, Fen Bilimleri Enstitüsü Türkçe Programlarda 50, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden veya Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri
  • Yabancı uyruklu kontenjanlarına ve Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

  • Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
  • Sadece Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı dilde eğitim veren yüksek lisans programları için; YDS, ÜDS, KPDS veya MÜ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60,  (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden veya Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri
  •  
  • Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
   • Fen Bilimleri Enstitüsü için; Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
   • Fen Bilimleri Enstitüsü için; Yabancı Dil Yeterlik şartı aranmamaktadır.
   • Fen Bilimleri Enstitüsü için; Lisans mezuniyet notuna göre değerlendirme yapılacaktır.

 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında;

  • ALES puanı en az 65 (GRE 658, GMAT 486), başvurdukları programın puan türünde,
  • YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60, Sanatta Yeterlik için en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri;
  • Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ve Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.
  • Doktora (Lisans sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında;
   • ALES puanı en az 80 başvurdukları programın puan türünde,
   • YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60, Sanatta Yeterlik için en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğeri;
   • Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.

 

 • Yatay Geçiş için; ( on-line başvuru yapılmayarak, direkt olarak ilgili enstitüye belge teslim edilecektir.)
  • Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
  • Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
  • Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar (Başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı) için gereken belgeler:
   • Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
   • Disiplin cezası almadığına dair belge. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Transkript de belirtilebilir.)
   • Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
   • Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat.(Enstitü Onaylı)
   • TC Kimlik fotokopisi

 

 • Lisansüstü (Tezli YL, Tezsiz YL, Uzaktan Eğitim Tezsiz YL ve Doktora) Kontenjanlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler;
  • Başvuru formu (Kayıt sonrası bilgisayar çıktısı),
  • Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılı öğrenci olmaları gerekir.(Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)
  • Transkript Belgesi (onaylı); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin 7 dönemlik hesaplanmış olarak verilmesi gerekmektedir.)(Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
  • Askerlik Durum Belgesi,
  • ALES Belgesi (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi.)(Yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya eşdeğeri) (Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar için.)
  • Fotoğraf (Başvuru sırasında yüklenen fotoğraflar vesikalık olarak, tanınabilir şekilde yakın çekilmiş olması zorunludur. Yüklenen bu resimlere göre öğrenci kimlik kartları basılacaktır.)
  • TC Kimlik fotokopisi veya beyanı.
  • Sabıka kaydı (e-Devlet Kapısı'nı kullanarak alınabilir.) (Avrupa Birliği Enstitüsü için.)
  • Başvurduğu alanda neden lisansüstü eğitim yapmak istediğini belirtir kompozisyon.(Avrupa Birliği Enstitüsü için.)
  • Ön kayıt için tüm belgelerin fotokopileri yeterli olmaktadır.
  • Yabancı uyruklu adaylardan,

Yukarıda yer alan belgelerin aslı mutlaka gösterilecektir (Kesin kayıt hakkı kazananlar asıllarını getireceklerdir.)

 • Yabancı Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 • Varsa Denklik Belgesi; (Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa denklik belgesinin fotokopisi. (Denklik belgesinin aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.)
 • Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarına yapılan başvurular için, Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlıkları olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu.

Bu sayfa Aday Öğrenciler tarafından en son 14.08.2018 11:46:22 tarihinde güncellenmiştir.